Liên hệ

Mọi liên hệ về Đại học Kinh doanh Niigata, xin vui lòng sử dụng mẫu thư liên hệ ở trang này. Ngoài ra, quí vị có thể liên hệ qua e-mail, điện thoại, hay FAX.

Mẫu thư liên hệ

Vui lòng nhập vào mẫu thư dưới đây để gửi. Có trường hợp người phụ trách không thể gửi e-mail trả lời đối với địa chỉ email điện thoại di động v.v. Trường hợp đó, có khi chúng tôi sẽ gọi điện thoại trực tiếp. Mong quí vị thông cảm.

* Có trường hợp liên lạc từ nhà trường không đến nơi do thiết lập giới hạn nhận e-mail. Nếu có nguyện vọng nhận địa chỉ e-mail, vui lòng thay đổi thiết lập cho phép nhận e-mail từ tên miền dưới đây: niigataum.ac.jp* Quí vị có nguyện vọng nhận hồi đáp các câu hỏi bằng e-mail xin vui lòng điền địa chỉ e-mail.
-

* Vui lòng nhập trong vòng 1000 mẫu tự.


 Các loại liên hệ dành cho trường qua e-mail, điện thoại, FAX

Các liên hệ dành cho trường Đại học Kinh doanh Niigata xin vui lòng điền các mục cần thiết sau đây thật rõ ràng và gửi bằng e-mail.
* Có trường hợp người phụ trách không thể gửi e-mail trả lời đối với địa chỉ e-mail điện thoại di động v.v. Trường hợp đó,có khi chúng tôi sẽ gọi điện thoại trực tiếp. Mong quí vị thông cảm.

 1. Họ tên
 2. Số điện thoại liên lạc
 3. Nội dung liên hệ

info@duck.niigataum.ac.jp

Liên hệ dành cho trường Đại học Kinh doanh Niigata bằng điện thoại, FAX như sau. Quí vị hãy thoải mái liên hệ với chúng tôi.

Tổng đài liên hệ: +81-256-53-3000 (Đại diện)

FAX: +81-256-53-4544

 • Liên hệ về kỳ thi tuyển sinh [Ban Tuyển sinh - Quảng cáo]
 • Điện thoại: +81-256-53-4311 FAX: +81-256-53-4544 (Đại diện) nyushi@duck.niigataum.ac.jp
 • Liên hệ về tìm việc [Phòng Hướng dẫn Tìm việc]
 • Điện thoại: +81-256-53-3016 FAX: +81-256-53-3100 shushoku@duck.niigataum.ac.jp
 • Liên hệ về các nội dung khác với bên trên [Hướng dẫn Tổng hợp]
 • Điện thoại: +81-256-53-3000 (Đại diện) FAX: +81-256-53-4544 (Đại diện) info@duck.niigataum.ac.jp

TOP